CHEMIE - KOTELNÍ VODA

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Kotelní voda

Úvodní stránka Chemie Kotelní voda
Výrobek Zvláštní pokyny z hlediska použití Zvýšení p- hodnot
(Ks8,2)
Zamezení tvorby kot. kamene Alkaliz. zkonden. páry Antikoroz.ochrana potr. kondenzátu Vázání kyslíku Ekolog. únosnost
v kon-denzátu voda
Waterdos KSP11

Kapalný prostředek na bázi anorg. fosfátů a netěkavých prostředků vázajících kyslík při teplotě nad 40°C. Parní kotly do 44 bar (napájecí voda s obsahem soli, např. změkčená voda) . Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

     

Waterdos KSC 22

Kapalný kombinovaný prostředek na bázi organ. a anorg. netěkavých prostředků působících proti vzniku kotelního kamene a vázajících kyslík při teplotě nad 40°C. Parní kotly do 44 bar (napájecí voda s obsahem soli, např. změkčená voda).

 

     

Waterdos KSA 21

Kapalný, kombinovaný prostředek pro rychlovyvíječe páry. Vázání kyslíku při teplotě nad 20°C

     

Waterdos KPA 40

Práškový speciální fosfát. Vyvíječ páry do 68 bar. Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

       

Waterdos KPA 45

Kapalný, speciální fosfát. Parní kotly do 68 bar. Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

       

Waterdos KPA 75

Kapalný, speciální fosfát. Parní kotly do 68 bar. Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

       

Waterdos KXS 80

Práškový, netěkavý speciální prostředek vázající kyslík v kotelní napájecí vodě při teplotě nad 40°C. Parní kotly do 44 bar (napájecí voda s obsahem soli). Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

         

Waterdos KCA 23

Kapalný, netěkavý, bezfosfátový prostředek proti vzniku kotelního kamene (schváleno STK) se silným dispergačním účinkem. Parní kotly do 68 bar (napájecí voda s obsahem solí). Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

       

Waterdos RXL 20

Kapalný, netěkavý, speciální potravinářský prostředek vázající kyslík při teplotě nad 20°C. Parní kotle do 68 bar (napájecí voda s obsahem solí). Provozovny potravinářského průmyslu, nemocnice.

     

Waterdos OXA 30

Kapalný, speciální prostředek vázající kyslík v napájecí vodě pro kotle při teplotě nad 20°C, v páře při teplotě nad 90°C. Vázání kyseliny uhličité v páře/kondenzátu,  přezkoušeno STK (TUV). Parní kotly do 68 bar.

 

Waterdos OXK 95

Kapalný prostředek vázající kyslík při teplotě nad 90°C. Schváleno STK. Parní kotly do 125 bar. Schváleno pro zavlhovače vzduchu, přímou sterilizaci (kromě potravinářského průmyslu).

   

Waterdos OXA 90

Kapalný prostředek k vázání kyslíku při teplotě nad 90°C. Vázání kyseliny uhličité v páře/kondenzátu,  přezkoušeno STK (TUV). Parní kotly do 125 bar. Schváleno pro zvlhčovače vzduchu, přímou sterilizaci (kromě potravinářského průmyslu).

 

 

velmi vhodný dobrý, vhodný podmíněně  □ nevhodný

Typ Popis
Waterdos RSK 20 Ochranný prostředek proti korozi pro vytápěcí, horkovodní a parní systémy

Další informace jsou uvedeny v jednotlivých katalogových listech.