CHEMIE - OSTATNÍ

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Ostatní

Typ Popis
Waterdos FED 12 Organický dispergátor železa a stabilizátor tvrdosti
Waterdos KFE 06 Organický ochranný prostředek proti korozi a dispergátor železa
Waterdos KOR 07 Organický ochranný prostředek proti korozi a stabilizátor tvrdosti
Waterdos KOR 86 Ochranný prostředek proti korozi a stabilizátor tvrdosti a emulgátor
Waterdos RXA 20 Ochranný prostředek proti korozi pro vytápěcí, horkovodní systémy
Waterdos PAC 25 Primární flokulant

Další informace jsou uvedeny v jednotlivých katalogových listech.