MEMBRÁNOVÁ TECHNIKA

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Membránová technika

Membránová technologie pro výrobu odsolené vody nabývá pro průmysl stále na významu, protože pro regeneraci nevyžaduje žádné chemikálie. Při růstu tlaku je pro překonání osmotického tlaku nutná jenom elektroenergie. Protože dnes se používají pouze nízkoenergetické membrány, je použití energie srovnatelně nízké.

Membránová technika
Úvodní stránka Zařízení Membránová technika

Reverzní osmóza

Různými koncentracemi zapříčiněná difúze molekul vody přes polopropustnou membránu z komory s nízko koncentrovaným roztokem do komory s vysoce koncentrovaným roztokem.Tímto se v komoře s vysoce koncentrovaným roztokem tvoří osmotický tlak. O reverzní osmóze mluvíme, když molekuly vody pronikají z komory s vysoce koncentrovaným roztokem přes polopropustnou membránu ve směru nízko koncentrovaného roztoku, protože tlak, který je na ni vyvíjen, překračuje osmotický tlak. Za vysoce koncentrovaný roztok se považuje voda určená k úpravě a nízko koncentrovaným roztokem je odsolená voda (permeát).

Nanofiltrace

Také nanofiltrace pracuje na principu reverzní osmózy. Rozdíl je v odlišném filtračním efektu rozpuštěných solí v upravované vodě. Zatímco u reverzní osmózy jsou zadržovány ve vodě se nacházející ionty z 96% a zcela viry a bakterie, u nanofiltrace mohou být rozpuštěné soli zadrženy pouze ze 70-90% (závisí na složení vody). Předností nanofiltrace oproti reverzní osmóze je, že vyžaduje nižší zvýšení tlaku napájecí vody, aby při stejné ploše membrány vyrobila určité množství čisté vody.

Reverzní osmóza - zpět k membránové technice

Reverzní osmózy vyrábějí odsolenou vodu na zcela průmyslové bázi. Využívají se při výrobě kotlové napájecí vody, úpravě vody pro zvlhčovače vzduchu a chladící věže, jakož i přípravě odsolení vody pro průmysl, závody a gastronomii. Díky dalekosáhlému odstranění mikroorganizmů a toxinů je toto zařízení zvláště vhodné pro úpravu vody na klinikách, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu a také v potravinářství.

Typ Popis

Reverzní osmózy

všeobecně

Reverzní osmózy

technické údaje

Reverzní osmózy UO 80 až 120

nástěnné zařízení připravené k připojení

Reverzní osmózy UO 120 až 500

připravené k připojení na nerezové rámové konstrukci

Reverzní osmózy UO-V 600 až 1500

připravené k připojení na nerezové rámové konstrukci

Reverzní osmózy UO-H 1800 až 5000

připravené k připojení na nerezové rámové konstrukci

Reverzní osmózy UO-H 4000 až 20000

připravené k připojení na nerezové rámové konstrukci

Reverzní osmózy UO 100 WS až 400 WS

připravené k připojení na nerezové rámové konstrukci

Reverzní osmotická zařízení UO-ED

 

Zařízení reverzní osmozy UO-RF 50 až 1500

 

Reverzní osmotická zařízení UO-H 2 000 až 3 500

 

Zařízení k zvyšování tlaku VARITEC FE 2,0

 

Nanofiltrace

Dosud se nanofiltrační zařízení využívala především pro oddělení organických složenin, např. k odbarvení odpadních vod v textilním a celulozovém průmyslu, k odsolení syrovátky nebo k dealkoholizaci vína. 

Ještě méně využívanou možností použití je částečné odsolení vody pro zvlhčování vzduchu. Použití částečně odsolené vody se zvláště doporučuje u moderních typů zvlhčovačů vzduchu (zvlhčovače se studenou párou s vysokotlakým rozstřikováním, nebo zvlhčovače s dodatečným odpařovačem). Tento postup je zajímavý také jako doplňková voda pro chladící věže, protože přítomnost solí je často žádána a není škodlivá.

Tato zařízení jsou navrhována a vyráběna dle požadavku našich zákazníků jako zařízení speciální. Použijte, prosím, náš dotazník. Naši specialisté Vám rádi poradí.

Typ Popis

Nanofiltrační zařízení

momentálně není žádné standardní zařízení