Potrubní a systémové oddělovače

Potrubní a systémové oddělovače jsou bezpečnostní armatury k udržení jakosti pitné vody dle ČSN EU 1717 - ochrana proti znečištění pitné vody.

Mají zamezit zpětnému nasávání nebo zpětnému tlaku upravené nebo chemicky ošetřené vody do systému pitné vody z technických zařízení (např. změkčovací zařízení) nebo chemických úpraven.

Potrubní a systémové oddělovače
Úvodní stránka Zařízení Potrubní a systémové oddělovače
Typ Popis
Potrubní oddělovač HB závitová přípojka
Potrubní oddělovač HB přírubová přípojka
Systémový oddělovač ST bezpečnostní přípojka