FILTRACE

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Filtrace

Pod pojmem filtrace rozumíme oddělení aerosolu a abrazivních částeček od kapaliny pomocí polopropustného filtračního materiálu. Charakteristické přitom je, že částečky, které jsou větší než mezní průměr, jsou při průtoku kapaliny filtračním materiálem zadrženy a částečky menší než mezní průměr zůstanou v kapalině.

Časem přibývající znečištění filtru se projevuje ztrátou tlaku. V případě silně znečištěné napájecí vody se doporučuje použít filtr se zpětným proplachem.

Filtrace
Typ Popis

Jemný filtr FF

závitová přípojka 1"-2"

Jemný filtr se zpětným proplachem RF/RF-RAM

závitová přípojka 1"-2"

Jemný filtr se zpětným proplachem RFF/RFF-RAM

přírubová přípojka DN 65-100

Jednoduché a dvojité filtry

průtokové množství a rychlost proudění

Jednoduchý filtr EHF 119

sítový filtr

Jednoduchý filtr EHF 104

sítový filtr

Dvojitý filtr DHF 101

sítový filtr

Dvojitý filtr DHF 301

sítový filtr

Filtrační vložky - magnetické vložky

 

Diferenční tlakoměr

ukazatel stupně znečištění

Filtr s aktivním uhlím AF

přípojka R 1"

Filtr s aktivním uhlím HAF

s elektricko-hydraulickou regulací

Pískový filtr SF

neplnoprůtokový filtr pro chladící cirkulační okruhy

Pískový filtr HSF

s elektricko-hydraulickou regulací

Odželeznění, odmanganování

popis činnosti, schéma

Filtr na odželeznění HEF

s elektricko-hydraulickou regulací

Obtokový ventil BP

pro jednoduché změkčovací a filtrační zařízení

Provozní ventil BV

pro jednoduché změkčovací a filtrační zařízení

Multimediální filtr MFP

samostatná zařízení řízené diferenčním tlakem

Multimediální filtr MFT

časově řízené samostatné zařízení