PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Příslušenství

Úvodní stránka Zařízení Příslušenství

Nárazové zásobníky

Sběrné zásobníky permeátu se používají k beztlakému skladování vody, např. permeátu, deionátu nebo změkčené vody.

Zvyšování tlaku/čerpání

Zařízení na zvyšování tlaku jsou nutná ke zvýšení tlaku v síti v domovním rozvodu nebo před změkčovacím a jinými zařízeními na úpravu vody.

Upravená voda, oproštěná od pevných částic je z beztlakých zásobníků čerpána a dále rozváděna pomocí čerpacích dopravních jednotek. 

Čistící zařízení

Používají se k odstranění povlaků v bezporuchově provozovaných chladících, otopných a klimatizačních systémech. Dále k odstranění ztrát výkonu jako např. ztráta tlaku díky příčnému zúžení, zhoršení tepelné vodivosti a ucpání trysek, ventilů, šoupátek a chladících kanálů. 

Nárazové zásobníky

Pro skladování čisté vody, jako např. permeátu, demineralizované vody nebo změkčené vody se používají prostorově úsporné, obdélníkové zásobníky z potravinářského polyetylénu.

Typ Popis

Sběrný zásobník permeátu PB

skladování čisté vody

Zvyšování tlaku/čerpání

Zařízení na zvyšování tlaku se instalují za zásobník. Připojení čerpadel se uskuteční přes namontovaný kontrolní měřič tlaku, přičemž membránový tlakový zásobník slouží jako zásobník paměti. Beznárazový nárůst tlaku je zajištěn díky hydraulickému opožděnému sepnutí ve spojení s membránovým tlakovým zásobníkem.

Typ Popis

Zařízení na zvyšování tlaku DE 1-E

jednoduché zařízení

Zařízení na zvyšování tlaku DE 2-E

jednoduché zařízení

Zařízení na zvyšování tlaku DE 1-D

dvojité zařízení

Zařízení na zvyšování tlaku DE 2-D

dvojité zařízení

Čerpací jednotka FE 2,0

K čerpání a dalšímu rozvodu z beztlakých zásobníků

Měřící armatura VARITEC pro index zablokování

Čistící zařízení

Oblasti použití odvápňovacích čerpadel

EKP 45-W

EKP 90-W

EKP 350

Ø    teplovodní ohřívač

Ø    teplovodní ohřívač

Ø    teplovodní ohřívač

Ø    teplovodní ohřívače vody

Ø    teplovodní ohřívače vody

Ø    velké chladící kondenzátory

Ø    chladící kondenzátory

Ø    chladící kondenzátory

Ø    topné kotle

Ø     

Ø     

Ø    chladící systémy s obsahem vody nad 250 l

Ø    menší topné kotle

Ø    topné kotle do 250 l obsahu vody

Ø     

Ø    vířivé brzdy do 100 l obsahu vody

Ø     

Ø     

Typ Popis

Odvápňovací čerpadlo EKP 45-W / 90-W

pro odvápnění a odrezování

Odvápňovací čerpadlo EKP 350

elektro-turbo čerpadlo