IONTOMĚNIČE

Odborníci na úpravu průmyslové vody

Iontoměniče

Výměna iontů je činnost, při které voda protéká přes zásobník naplněný iontoměničovou pryskyřicí, kde se mění ionty např. vápníku na ionty např. sodíku. Iontoměnič odebírá z vody nežádoucí ionty a pro následující proces dodá do vody neškodné ionty. Při tom se pryskyřice vyčerpá - musí být provedena regenerace, při které je pryskyřice zbavena nežádoucích iontů a doplněna o ionty neškodné. Podle toho, které ionty mají být z vody odstraněny, rozlišuje se mezi různými činnostmi:

Iontoměniče

Změkčování

Pod změkčováním rozumíme výměnu látek způsobujících tvrdost (ionty vápníku a hořčíku) za ionty sodíku. Toho se dosáhne díky výměně iontů se silně kyselým kationtoměničem, který musí být po vyčerpání regenerován solankou (roztokem kuchyňské soli=dodavatel iontů sodíku). Protože jsou u změkčování vyměňovány pouze ionty, mění se obsah soli změkčované vody pouze nepatrně.

Dekarbonizace

Slabě kyselý měnič kationtů mění všechny ionty hořčíku a vápníku vázané na ionty hydrogenuhličitanu (karbonátová tvrdost) na ionty vodíku H+ . Ionty vodíku a hydrogenuhličitanu vytvoří kyselinu uhličitou, která se rozloží na vodu a oxid uhličitý. Díky vypuzení oxidu uhličitého v odplyňovači se dosáhne částečné demineralizace vody. Zbývající nekarbonátová tvrdost se odstraní dodatkovým neutrálním iontoměničem.

Demineralizace

Při úplné demineralizaci jsou všechny ve vodě rozpuštěné anionty a kationty zaměněny za ionty vodíku a hydroxylové ionty. Ionty vodíku a hydroxylu se v produkované vodě změní na molekuly vody tak, že je dosaženo úplného odsolení. Regenerace se provede pomocí kyseliny chlorovodíkové a sodného louhu, které slouží jako dodavatelé iontů vodíku a hydroxylu.

Změkčování

Naše změkčovací zařízení jsou vyráběna od zařízení pro použití v domácnostech s kapacitou 40 m3 x °N a 10 l pryskyřice až po zařízení pro průmyslové použití s plně automaticky řízenou regenerací o kapacitě 2900 m3 x °N a 725 l pryskyřice. Větší zařízení se dodávají na zakázku.

Protože během regenerace není dodávána žádná změkčená voda, doporučuje se v případě stálé potřeby změkčené vody dvojité zařízení, kde je jeden iontoměnič v provozu a druhý v regeneraci, nebo připraven k provozu. Spuštění regenerace je řízeno časově, objemově nebo senzorově.

Typ Popis

Změkčovací zařízení Sensotrol

senzorově řízené kyvadlové zařízení

Změkčovací zařízení Sensotrol-G/GV

senzorově řízené kyvadlové zařízení v rámové konstrukci

Mikroprocesorová řídící jednotka Sensotrol

řízení změkčování závislé na kvalitě

Mikroprocesorová řídící jednotka Sensotrol

technické údaje

Změkčovací zařízení Duotrol

objemově řízené kyvadlové zařízení

Změkčovací zařízení Duotrol-G/GV

objemově řízené kyvadlové zařízení v rámové konstrukci

Mikroprocesorová řídící jednotka Softrol

řídící jednotka závislá na objemu

Mikroprocesorová řídící jednotka Aquatimer

objemově a časově řízená řídící jednotka pro multimediální filtr a jednotlivá změkčovací zařízení

Změkčovací zařízení WA-ED

objemově řízené kyvadlové zařízení

Změkčovací zařízení WA-ED-G/GV

objemově řízené kyvadlové zařízení v kyvadlové konstrukci

Změkčovací zařízení ZA-EF

časově řízené jednoduché zařízení

Změkčovací zařízení ZA-EF-G/GV

časově řízené jednoduché zařízení na podstavci

Změkčovací zařízení WA-EF

objemově řízené jednoduché zařízení

Změkčovací zařízení WA-EF-G/GV

objemově řízené jednoduché zařízení v rámové konstrukci

Změkčovací zařízení WA 3-E

objemově řízené jednoduché zařízení

Změkčovací zařízení ZA 3-E

časově řízené jednoduché zařízení

Obtokový ventil BP

pro jednoduché změkčovací a filtrační zařízení

Provozní ventil BV

pro jednoduché změkčovací a filtrační zařízení

Provozní ventil BVF

pro jednoduché změkčovací zařízení

Zařízení pro kontrolu tvrdosti Limitent

automatický přístroj pro kontrolu tvrdosti

Zařízení pro kontrolu tvrdosti Limitron

automatický přístroj pro kontrolu tvrdosti

Změkčovací zařízení K40/60/100/120

časově řízené kabinetové zařízení

Změkčovací zařízení K40W/60W/100W/120W

objemově řízené kabinetové zařízení

Změkčovací zařízení WA-K32

přenosné změkčovací zařízení

Směšovací zařízení VSE 1"

směšovací ventil pro změkčovací zařízení

Směšovací zařízení VSE 11/4"

směšovací ventil pro změkčovací zařízení

Směšovací zařízení VSE 2"

směšovací ventil pro změkčovací zařízení

Recirkulace vody WUP-E

opční stavební skupina

Recirkulace vody WUP-D1 a D2

opční stavební skupina

Recirkulace vody WUP-D3-D4-D5

opční stavební skupina

Recirkulace vody WUP-D6-D10

opční stavební skupina

Spínač nedostatku soli SMS

opční stavební skupina

Přístroje na kontrolu tvrdosti F-BOB, C-BOB a FG

(testomat)

Zařízení pro zvyšování tlaku DE 2-D

dvojitá zařízení

Změkčovací zařízení VARITEC

grafy


Dekarbonizace

Dekarbonizace přes iontoměniče a následné změkčení je běžná činnost pro získání kotlové napájecí vody do 68 bar.

Tato forma je zvláště výhodná pro úpravu vody s vysokým obsahem hydrogenuhličitanu.

Tato zařízení jsou navrhována a vyráběna dle požadavku našich zákazníků jako zařízení speciální. Použijte, prosím, náš dotazník. Naši specialisté Vám rádi poradí.

Typ Popis

Dekarbonizace, částečná demineralizace

popis činnosti, schéma

Demineralizace

Úplná demineralizace může proběhnout buď ve dvou za sebou zapojených kationtových nebo aniontových měničích, nebo také v jednom směsném iontoměniči, který slouží také k čištění kondenzátu nebo odsolené vody. Při nízké propustnosti a množství upravované vody mohou být použity odsolovací patrony naplněné směsnou iontoměničovou pryskyřicí. Tyto se neregenerují na místě, ale regeneruje je výrobce.

Tato zařízení jsou navrhována a vyráběna dle požadavku našich zákazníků jako zařízení speciální. Použijte, prosím, náš dotazník. Naši specialisté Vám rádi poradí.

Typ Popis

Úplná demineralizace

popis činnosti, schéma

Odsolovací patrony VEP

směsné iontoměniče pro úplné odsolení

Zařízení plného odsoleni VARITEC VEP E 12-100